Skip to main content
Kadra

Jakub Świetlicki Vel Węgorek

Tax Manager | Doradca podatkowy

Specjalista w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, VAT, postępowań podatkowych, podatku od czynności cywilnoprawnych jak również opodatkowania transakcji, których przedmiotem są kryptoaktywa.

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z sektora nieruchomościowego, automotive, finansowego i informatycznego, jak również sprawy związane z realizacją inwestycji deweloperskich, postępowań podatkowych w zakresie VAT i CIT, stosowaniem ulg podatkowych, opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, obsługą klientów indywidualnych.

Studiował Prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2021 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 13969). Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i w 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin adwokacki.