Skip to main content
Kadra

Klaudia Lewandowska

APLIKANT ADWOKACKI

Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego. Zajmuje się doradztwem prawnym m.in. na rzecz spółek publicznych, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swojej prawie 6-letniej praktyki – w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii – obsługiwała szereg spółek publicznych zapewniając im bieżącą obsługę korporacyjną. Prowadziła także obsługę prawną związaną m.in. z przebiegiem ofert publicznych, doradztwem w zakresie transakcji nabywania znacznych pakietów akcji oraz procesów squeeze-out czy delistingów.

Współautorka komentarza pod red. M. Dyla i M. Królikowskiego do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.