Skip to main content

Know Your Customer/ Customer Due Diligence – czyli jak to robić i dlaczego warto?

Warsztat obejmuje tematykę prawidłowej weryfikacji i identyfikacji klientów – nawet w sytuacji, gdy instytucja nie jest do tego prawnie zobowiązania. Przedstawione zostaną sposoby i ryzyka związane ze zbieraniem danych (w tym zarządzanie nimi), dokumentowaniem przeprowadzenia procesu i możliwościami jego sformalizowania. Informacje przekazane będą z uwzględnieniem perspektywy korzyści i zabezpieczeń jakie niesie za sobą stosowanie procedur KYC oraz CDD.
Zapisz się
Cena: 499 netto PLN

Dla kogo

– dla wszystkich osób prowadzących własną działalność (niezależnie od jej przedmiotu i tego czy jest to działalność regulowana);

– dla pracowników działów compliance;

– dla prawników przeprowadzających audyty z zakresu compliance, KYC, CDD.

Prowadzący

Wiktoria Licha

Aplikant adwokacki
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

– jakie dane i w jakiej formie zbierać od klientów i kontrahentów;

– w jaki sposób weryfikować prawdziwość przedstawionych danych;

– w jaki sposób dokumentować przeprowadzenie procesu KYC;

– dlaczego odpowiedni proces KYC może zabezpieczyć mnie przed potencjalną odpowiedzialnością karną czy zajęciem rachunków bankowych przez    organy ścigania.

03

Plan szkolenia

– przedstawienie formy i zakresu danych, które należy zbierać od klienta;

– ustalenie i zweryfikowanie beneficjenta rzeczywistego;

– przechowywanie danych klienta/kontrahenta a RODO;

– przedstawienie sposobu dokumentowania przeprowadzenia KYC/CDD w kontekście kontaktu z organami ścigania w przypadku popełnienia przestępstwa przez klienta/kontrahenta;

– omówienie ryzyka wynikającego z przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej w kontekście zbierania danych i weryfikowaniu klientów/kontrahentów