Skip to main content

Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością

Sytuacja prawnokarna przedsiębiorcy, który znalazł się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Zagrożenia, obowiązki i możliwości.
Zapisz się
Cena: 299 netto PLN

Dla kogo

– przedsiębiorców;

– członków organów spółek;

– prawników

 

Prowadzący

Monika Hensler

Radca prawny
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

Szkolenie ma na celu:

-Wyjaśnić pojęcie niewypłacalności oraz zagrożenia niewypłacalnością i zobrazować wynikające z nich zagrożenia prawnokarne dla przedsiębiorcy;

-Przedstawić podstawowe przestępstwa związane z niewypłacalnością i zagrożeniem niewypłacalnością oraz sytuacje, w których przedsiębiorca może być na ich podstawie pociągnięty do odpowiedzialności karnej;

-Opisać obowiązki i perspektywy działania przedsiębiorcy związane ze stanem niewypłacalności oraz zagrożenia niewypłacalnością w kontekście możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za określone działania.

03

Plan szkolenia

-Pojęcie niewypłacalności oraz stanu zagrożenia niewypłacalnością;

-Przestępstwa przeciwko wierzycielom (art. 300, 301 oraz 302 k.k.);

-Przestępstwo z art. 586 k.s.h. (niezłożenie wniosku o upadłość);

-Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku znalezienia się w stanie niewypłacalności lub w stanie zagrożenia niewypłacalnością;

-Przestępstwa związane z restrukturyzacją oraz upadłością;

-Możliwości działania przedsiębiorców w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością;

-Praktyka organów ścigania w ściganiu omawianych przestępstw.