Skip to main content

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Kiedy spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony?
Zapisz się
Cena: 299 netto PLN

Dla kogo

– Przedstawiciele spółek prawa handlowego

– Przedstawiciele fundacji

– Przedstawiciele stowarzyszeń

Prowadzący

Marta Hermanowicz

Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

-Za jakie czyny zabronione podmiot zbiorowy może odpowiadać

-Jakie są warunki pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności

-Czy można się uwolnić od odpowiedzialności

-Jakie kary i środki grożą podmiotowi zbiorowemu

-Jak wygląda postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

-Jakie uprawnienia przysługują przedstawicielowi podmiotu zbiorowego

-Kto może reprezentować podmiot zbiorowy w postępowaniu karnym

  • Jakie zmiany szykują rządzący
03

Plan szkolenia

-Podstawy i zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

-Znaczenie compliance

-Kary i środki o charakterze karnym

-Środki zapobiegawcze stosowane w trakcie postępowania

-Zabezpieczenie majątkowe, w tym zarząd przedsiębiorstwem

-Przebieg postępowania

-Uprawnienia przedstawiciela podmiotu zbiorowego

-Planowane zmiany