Skip to main content

Praktyczne aspekty zmian wprowadzonych przez tzw. „Warzywniak” w sektorze spółek publicznych

Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadzono zmiany istotne m.in. z perspektywy spółek publicznych i podmiotów wykonujących działalność polegającą na obrocie instrumentami finansowymi. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno spółek publicznych, jak i akcjonariuszy tych spółek – m.in. w odniesieniu do obowiązków informacyjnych, czy zasad realizacji procesów przymusowych wykupów i odkupów. W sposób istotny zmodyfikowano również zakres uprawnień organów nadzorujących rynek kapitałowy oraz zasady odpowiedzialności podmiotów wykonujących działalność polegającą na obrocie instrumentami finansowymi. Uprządkowanie wprowadzonych zmian jest kluczowe z perspektywy prawidłowego wykonywania obowiązków ciążących na spółkach publicznych, ich akcjonariuszach oraz podmiotach wykonujących działalność polegającą na obrocie instrumentami finansowymi.
Zapisz się
Cena: 99 zł

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

  • członków organów spółek publicznych,
  • prawników zatrudnionych w spółkach publicznych,
  • członków organów wykonujących działalność polegającą na obrocie instrumentami finansowymi,
  • akcjonariuszy spółek publicznych,
  • pozostałych uczestników rynku finansowego.

 

 

Prowadzący

Klaudia Lewandowska

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej

Organizator

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

01

Czego się dowiesz:

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na pytania:

  1. jakie zmiany wprowadzono w zakresie funkcjonowania spółek publicznych?
  2. jakie zmiany wprowadzono w zakresie obowiązków i uprawnień akcjonariuszy spółek publicznych?
  3. jakie zmiany wprowadzono w zakresie obrotu instrumentami finansowymi?
  4. jakie nowe uprawnienia przyznano organom nadzorującym rynek kapitałowy?