Skip to main content

Sygnaliści w praktyce – ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości

Dyrektywa o ochronie sygnalistów miała zostać zaimplementowana blisko dwa lata temu, ale jeszcze nie doczekała się odpowiedniej ustawy. Jak dotąd przygotowano już kilka projektów, nad którymi nadal trwają prace. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców przed koniecznością wdrożenia w swoich firmach zapisów unijnej dyrektyw i to w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A bez polskiej wykładni przepisów może to okazać się bardzo wymagające. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o aktualnym stanie prawnym związanym z wdrożeniem zapisów unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz o obowiązkach i zakresach odpowiedzialności ciążących na organach zarządzających firmami.
Zapisz się
Cena: 1350

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest:

• managerom działów HR,
• specjalistom HR,
• compliance oficerom,
• prawnikom,
• członkom organów spółek publicznych i firm inwestycyjnych,
• wszystkich, którym powierzone będzie w firmie wprowadzanie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach, a także prowadzenie postępowań wyjaśniających.

Prowadzący

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radczyni prawna | Partnerka zarządzająca | Mediatorka sądowa | Compliance Officerka
Czytaj więcej

Klaudia Lewandowska

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej

Przemysław Szmidt

Adwokat | Partner | Menedżer Zespołu w Dziale Prawa Cywilnego
Czytaj więcej

Jakub Jankowiak

radca prawny
Czytaj więcej

Organizator

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

01

Czego się nauczysz?

Podczas szkolenia omówione zostaną:

• aktualny stan prawny,
• obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wdrażania zapisów Dyrektywy o sygnalistach,
• rola organów spółki/firm inwestycyjnych we wdrażaniu systemu whistleblowingowego,
• odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółki w związku z naruszeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa,
• najczęściej występujące nadużycia gospodarcze w organizacjach oraz kluczowa, z perspektywy praktycznej, problematyka postępowania ze zgłoszeniami, które dotyczą nieprawidłowości mogących stanowić czyny zabronione prawem karnym.