Skip to main content

Wyzwania regulacyjne, zarządzanie ryzykiem i zakres odpowiedzialności w Grupach Kapitałowych

Spotkanie poświęcone będzie tematyce ładu korporacyjnego, nadzoru i zarządzania ryzykiem w Grupach Kapitałowych. Podczas wydarzenia zostaną podsumowane ostatnie zmiany w KSH i to jak funkcjonują one w praktyce. Omówimy zostaną także przyszłe, projektowane zmiany.
Zapisz się
Cena: 3395 netto

Dla kogo

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są przedstawicieli Grup Kapitałowych, w szczególności z działów:

 • prawnych,
 • compliance,
 • biur zarządu,
 • biur nadzoru właścicielskiego,
 • biura nadzoru korporacyjnego,
 • ryzyka,
 • controllingu,
 • audytu.

Prowadzący

Przemysław Szmidt

Adwokat | Partner | Menedżer Zespołu w Dziale Prawa Cywilnego
Czytaj więcej

Jakub Jankowiak

radca prawny
Czytaj więcej

Organizator

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

Czego się dowiesz?

 • o podsumowaniu ostatnich zmian w KSH oraz omówieniu przyszłych, projektowanych zmian,
 • o strategii współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance oraz o zarządzaniu ryzykiem i audytem,
 • o procesie zarządzania ryzykiem biznesowym,
 • jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej?
 • o odpowiedzialności karnej i cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • o zagadnieniu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
 • o przygotowaniu organizacji do raportowania ESG.