Skip to main content

XI Kongres Regulacji Finansowej – FinReg 2023

Kongres Regulacji Finansowych jednoczy liderów finansowych, organy regulacyjne i przedstawicieli rządów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej celem wspólnego kształtowania przyszłości finansów. Nacisk położony zostanie na analizę globalnych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi w regionie, koncentrując się na pięciu wymiarach rynku kapitałowego: instrumentach, pośrednikach, emitentach, inwestorach i regulacjach.
Zapisz się
Cena: 799

Dla kogo

Kongres dedykowany jest wszystkim osobom, które interesują się i zajmują się problematyką rynków kapitałowych.

Organizator

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.