Skip to main content

Najnowsze zmiany w zakresie prawa karnego oddziałujące na sektor finansowy

W ostatnich kilkunastu miesiącach doszło do licznych zmian w przepisach karnych, które mogą zainteresować sektor finansowy. Część z nich odnosi się wprost do tej branży (np. zmiany w zakresie sankcji za obrót instrumentami finansowymi bez zezwolenia), a część po prostu w sposób ogólny dotyczy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Celem szkolenia jest zatem wyjaśnienie, jakie zagrożenia wynikające ze zmian w przepisach prawa karnego są realne, jakie podmioty są na nie szczególnie narażone i jak tymi zagrożeniami zarządzać, aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej.
Zapisz się
Cena: 99 zł netto

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

  1. Szeroko rozumianego sektora finansowego – członkowie zarządu, rad nadzorczych, główni akcjonariusze, wspólnicy, dyrektorzy finansowi, maklerzy, doradcy inwestycyjni, compliance oficerowie, działy prawne.
  2. Sektora spółek publicznych – zarządy, rady nadzorcze, działy prawne, akcjonariusze.
  3. Innych podmiotów nadzorowanych – zarządy, akcjonariusze/udziałowcy, działy prawne.
  4. Podmiotów nienadzorowanych prowadzących działalność na rynku finansowym lub świadczących usługi na rzecz podmiotów nadzorowanych – zarządy, działy prawne.

Prowadzący

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat | Partner | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego
Czytaj więcej

Organizator

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

01

Czego się dowiesz?

  1. Czy każdy akcjonariusz spółki będzie mógł złożyć wniosek o ściganie przestępstwa działania na szkodę spółki, mimo że spółce nie wyrządzono żadnej szkody?
  2. Dlaczego postępowanie karne może stać się podstawową drogą do uzyskiwania naprawienia szkody przez osoby czujące się pokrzywdzone działaniem podmiotów z sektora finansowego?
  3. W jaki sposób zaostrzono sankcje za pranie pieniędzy, oszustwo czy obrót instrumentami finansowymi bez zezwolenia i jakich przypadków to zaostrzenie sankcji będzie dotyczyć?
  4. Dlaczego posługiwanie się tytułem biegłego rewidenta bez odpowiednich uprawnień stanie się bardzo ryzykowne?