Skip to main content
Kadra

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat | Partner | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. W ramach swojej praktyki zajmował się prowadzeniem spraw karnych związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych, z odzyskiwaniem wierzytelności w toku postępowania karnego oraz z wystawianiem nierzetelnych faktur przez podmioty gospodarcze.

W 2018 roku obronił przygotowaną pod opieką naukową profesora Roberta Zawłockiego rozprawę doktorską pod tytułem „Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym”.

Adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził liczne szkolenia z tematyki odpowiedzialności karnej organizowane przez m.in. „Rzeczpospolitą” i „Puls Biznesu”.