Skip to main content

Od reklamacji po pozew sądowy

O reklamacjach nigdy nie można mówić za mało. Nieprawidłowe rozstrzygnięcie procesu może prowadzić do wodospadu dalszych roszczeń i materializacji ryzyk. Ma to szczególne znaczenie w perspektywie Rozporządzenia DORA oraz zmian w przepisach konsumenckich. Szkolenie omawia najważniejsze ryzyka związane z aktualnymi problemami instytucji finansowych oraz prezentuje cały proces reklamacyjny od wpływu reklamacji aż po proces sądowy.
Zapisz się
Cena: 1650 NETTO PLN

Dla kogo

TFI, domy maklerskie, banki, instytucje płatnicze, ASI – departamenty prawne, compliance, zarządy

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Plan szkolenia

9.15 – 10.45

 1. Ustawa o Rzeczniku Finansowym – znaczenie w roku 2023, zmiany kompetencyjne.
 2. Nadzór KNF nad rozpatrywanie reklamacji – metodyka.
 3. Ryzyko reputacyjne zw. z reklamacjami.

 

11.00-12.30

 1. Reklamacja zgłoszona przez konsumenta – zakres zastosowania przepisów konsumenckich, zagadnienie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i wzorce umowne.
 2. Projektowane zmiany w przepisach konsumenckich na poziomie UE.
 3. Sposób rozpatrywania reklamacji, w tym metodologia, pouczenia, stosowanie sztucznej inteligencji i automatyka.
 4. Zakończenie procesu reklamacyjnego w instytucji finansowej.
 5. Uprawnienia Rzecznika Finansowego po wpłynięcie do niego stosownej skargi.

 

13.00-14.45

 1. Proces sądowy z klientem – pozywać, czy być pozwanym ?
 2. Wpływ procesów sądowych na potencjalne przyszłe spory.
 3. Ugoda z klientem – czy warto ? Zachowanie poufności ugody.
 4. Roszczenia wobec klienta w razie materializacji ryzyka reputacyjnego.
 5. Postępowania wtórne wobec skargi klienta (wyjaśniające i administracyjne przed KNF oraz karne).