Skip to main content
Kadra

Rafał Wojciechowski

Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa

Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki. W latach 2015-2021 kierował praktyką rynku kapitałowego wiodącej warszawskiej kancelarii, tworząc jeden z najwyżej ocenianych zespołów profesjonalistów w Polsce.

W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. Specjalizuje się w szczególności w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Duża znajomość rynku, praktyki obrotu oraz trendów, w tym kryptoaktywów oraz crowdfundingu pozwalają mu na bieżącą obsługę największych instytucji finansowych oraz podmiotów prywatnych w sektorach powiązanych z rynkiem kapitałowym. Wskazane doświadczenie jest znakomicie uzupełniane o praktykę z zakresu AML, compliance oraz M&A.

W roku 2020 Rzeczpospolita uznała Rafała Wojciechowskiego indywidualnie oraz zespół przez niego kierowany, jako liderów w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego. W latach 2019 i 2021 także otrzymał stosowne rekomendacje w tej dziedzinie.

Jest on również autorem wielu publikacji, w tym komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, licznych felietonów oraz opracowań naukowych w zakresie swojej specjalizacji.