Skip to main content

Odpowiedzialność karna inwestorów giełdowych

Uczestnicy szkolenia zdobędą zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę z zakresu postępowań prowadzonych w stosunku do sprawców tzw. przestępstw giełdowych. W ramach szkolenia uwzględnione zostaną najnowsze zmiany w przepisach, w tym wprowadzone słynnym „warzywniakiem”.
Zapisz się
Cena: 299 netto PLN

Dla kogo

– dla osób inwestujących na GPW oraz Alternatywnych Systemach Obrotu (np. NewConnect);

– dla prezesów zarządów spółek notowanych na GPW oraz ASO;

– dla osób zainteresowanych inwestowaniem na GPW oraz ASO;

– dla członków organów zarządczych i nadzorczych spółek notowanych na GPW oraz ASO;

– domów maklerskich.

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa
Czytaj więcej

Klaudia Lewandowska

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej

Denis Jankowski

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

– czym jest informacja poufna;

– czym jest ujawnienie informacji poufnej;

– co stanowi wykorzystanie informacji poufnej;

– czym jest manipulacja;

– jakie są rodzaje manipulacji akcjami;

– czy za popełnienie ww. przestępstw można orzec karę pozbawienia wolności;

– czy komentarz na forum może zostać uznany za manipulację akcjami lub ujawnienie informacji poufnej;

–  jak w przypadku powzięcia wiedzy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa działają organy ścigania oraz KNF.

03

Plan szkolenia

 1. Przedstawienie najczęstszych i najpoważniejszych nadużyć na rynku kapitałowym: ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnej oraz manipulacja instrumentami finansowymi
 2. Ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnej
 • wyjaśnienie pojęcia informacji poufnej w rozumieniu przyjętym w rozporządzeniu MAR;
 • wyjaśnienie pojęcia ujawnienia oraz wykorzystania informacji poufnej w rozumieniu przyjętym w rozp. MAR;
 • przedstawienie schematów domniemań oraz schematu związku pomiędzy informacją poufną a decyzją inwestycyjną;
 • omówienie czynu zabronionego w kontekście sankcji karnych.
 1. Manipulacja instrumentami finansowymi
 • przedstawienie definicji manipulacji zgodnie z art. 12 rozp. MAR – omówienie podstawowych typów manipulacji;
 • omówienie konkretnych przypadków zachowań manipulacyjnych ujętych w otwartym katalogu z art. 12 ust. 2 rozp. MAR.;
 • Omówienie czynu zabronionego w kontekście sankcji karnych.
 1. Przedstawienie metodologii oraz praktyki organów, w szczególności KNF oraz organów ścigania w zakresie postępowań dotyczących tzw. przestępstw giełdowych.
 2. Case study – omówienie nadużyć na rynku kapitałowym na podstawie kilku „medialnych” przypadków.