Skip to main content

Praktyczny wpływ „Warzywniaka” na działalność KNF

"Warzywniak" modyfikuje i rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w ramach tzw. postepowania wyjaśniającego oraz wprowadza tzw. układy w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji. Poznanie tych zmian wraz z zapoznaniem się praktycznym wpływem na działalność podmiotów nadzorowanych pozwoli na przygotowanie instytucji do potencjalnych działań nadzorczych Komisji i mitygację ryzyka prawnego (w obszarach prawa publicznego jak i prywatnego).
Zapisz się
Cena: 99 zł netto

Dla kogo

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa
Czytaj więcej

Organizator

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

01

Czego się dowiesz:

  1. Jak przebiega postępowanie wyjaśniające przed KNF i w jakich przypadkach jest wszczynane?
  2. Jakie uprawnienia posiada KNF w zakresie zbierania materiału dowodowego wobec podmiotów nadzorowanych i nienadzorowanych?
  3. Jakie są uprawnienia instytucji i osób z nią współpracujących w takim postępowaniu?
  4. Jakie postępowanie generuje ryzyka dla instytucji?
  5. Jakie mogą być skutki postępowania wyjaśniającego dla instytucji?
  6. W jaki sposób instytucja może się dowiedzieć, czy postępowanie wyjaśniające zostało zakończone?
  7. Czy warto zawierać układ z Komisją Nadzoru Finansowego?
  8. Jak poprowadzić postępowanie, jeśli instytucja zdecyduje się na układ ?
  9. Czy i jakie ryzyka dla podmiotu może generować przystąpienie do postępowania w sprawie zawarcia układu?

 

02

Program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest pod linkiem: Praktyczny wpływ „Warzywniaka” na działalność KNF (wolterskluwer.pl)