Skip to main content

Spory sądowe po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Szkolenie z sądowego dochodzenia roszczeń, egzekucji roszczeń oraz ich zabezpieczenia w toku postępowania z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji k.p.c. z lipca 2023 r.
Zapisz się
Cena: 299 netto PLN

Dla kogo

– Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
– Prawników in-house,
– Prawników zewnętrznych,
– Osoby wspierające prawne działania organów spółek.

Prowadzący

Przemysław Szmidt

Adwokat | Partner | Menedżer Zespołu w Dziale Prawa Cywilnego
Czytaj więcej

Rafael Poros

Adwokat | Starszy prawnik | Zastępca Szefa Działu Prawa Cywilnego
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

-jakie są problemy i skutku praktyczne wynikające z omawianych zmian?

-jakie są konsekwencje wejścia w życie nowelizacji KPC dla stron procesu?

03

Plan szkolenia

-Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

-Postępowanie dowodowe.

-Właściwość sądów.

-Pełnomocnictwa w świetle nowelizacji.

-Nowe regulacje w zakresie nadawania i doręczeń pism procesowych z uwzględnieniem postępowania przed komornikiem sądowym.

-Regulacje związane z posiedzeniem przygotowawczym.

-Regulacje związane z rozpoznawaniem spraw na posiedzeniach niejawnych i rozprawach.

-Nowelizacja przepisów dotyczących zażaleń.

-Zmiany w przepisach dot. zabezpieczenia i egzekucji.

-Podstawy procesowego zarzutu potrącenia.

-Postępowanie z udziałem konsumentów – nowy rozdział w k.p.c.

-Inne zmiany w procedurze cywilnej / gospodarczej.

-Sesja pytań i odpowiedzi.