Skip to main content
Kadra

Rafael Poros

Adwokat | Starszy prawnik | Zastępca Szefa Działu Prawa Cywilnego

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych oraz egzekwowaniu wierzytelności.

Jego praktyka obejmuje przede wszystkim reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących wykonania umów zawieranych w obrocie B2B. Reprezentował również banki w postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu, zarówno indeksowanych i denominowanych do kursu franka szwajcarskiego jak i złotówkowych. Posiada także doświadczenie oparte na reprezentacji ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu. Reprezentuje klientów w postępowaniach egzekucyjnych, a także w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń od dłużników zagranicznych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Prelegent szkoleń z zakresu procedury cywilnej. Absolwent studiów podyplomowych Prawo egzekucyjne i windykacja należności organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Praktyków Prawa.