Skip to main content

Nie daj się wkręcić w karuzelę VAT

Naruszenia związane z podatkiem od towarów i usług są dzisiaj coraz bardziej powszechne. Podatnicy, czasami również nieświadomie, stają się jednym z łańcuchów dostaw w karuzeli VAT. To z kolei przyciąga uwagę organów skarbowych. Dodając do tego działanie dążące do jak najpełniejszej realizacji zasady fiskalizmu, osoby zarządzające przedsiębiorstwami z branży handlowej są szczególnie narażone na poniesienie odpowiedzialności administracyjnej i karnoskarbowej. W trakcie szkolenia zostaną omówione najistotniejsze kwestie związane z karuzelą VAT, jak przeciwdziałać wzięciu w niej udziału oraz sposoby obrony przed organami.
Zapisz się
Cena: 299 netto PLN

Dla kogo

Właściciele / członkowie zarządu firm z branży handlowej

Prowadzący

Jakub Świetlicki Vel Węgorek

Tax Manager | Doradca podatkowy
Czytaj więcej

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat | Partner | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego
Czytaj więcej

Denis Jankowski

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

-Zrozumiesz na czym polega karuzela VAT;

-Dowiesz się kiedy w relacjach z kontrahentem powinna zapalić Ci się „czerwona lampka”;

-Poznasz konsekwencje podatkowe, karnoskarbowe i karne uczestnictwa w karuzeli VAT;

-W oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska organów podatkowych dowiesz się jakie kroki możesz podjąć już dzisiaj aby zminimalizować ryzyko udziału w karuzeli VAT;

-Dowiesz się jak zachować się w czasie kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy.

03

Plan szkolenia

-Definicja karuzeli VAT;

-Typowe przesłanki wskazujące na istnienie karuzeli VAT – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych;

-Konsekwencje podatkowe, karnoskarbowe i karne uczestnictwa w karuzeli VAT;

-Należyta staranność w rozliczeniach VAT;

-Kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe w przedmiocie karuzel VAT.

-Sesja pytań i odpowiedzi