Skip to main content

Nowe zasady odpowiedzialności członków organów – Kodeks spółek handlowych po nowelizacji

Szkolenie dotyczy zamian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807), która była jedną z najszerszych i najbardziej kontrowersyjnych nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych dokonanych w ostatnich latach. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie oraz wyjaśnienie nowych przepisów w zakresie ich wpływu na sprawowanie funkcji oraz odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych. Poruszymy zagadnienia odpowiedzialności korporacyjnej, cywilnej oraz karnej. Wskażemy uczestnikom na konkretne uprawnienia, obowiązki i ryzyka wynikające z nowej regulacji, a także na metody działania zabezpieczające przed niepożądaną odpowiedzialnością związaną ze sprawowaną funkcją.
Zapisz się
Cena: 299 netto PLN

Dla kogo

– członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach kapitałowych,

– akcjonariuszy i wspólników,

– prawników in-house.

Prowadzący

Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat | Starszy prawnik
Czytaj więcej

Przemysław Szmidt

Adwokat | Partner | Menedżer Zespołu w Dziale Prawa Cywilnego
Czytaj więcej

Jakub Jankowiak

radca prawny
Czytaj więcej

Klaudia Lewandowska

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

– jak wygląda dotychczasowa praktyka wdrażania przyjętych rozwiązań?

– w jaki sposób dostosować prowadzenie działalności spółki do nowych regulacji?

– jakie są problemy praktyczne wynikające z omawianych zmian?

– jakie są konsekwencje wejścia w życie nowelizacji KSH dla ryzyk odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach       kapitałowych w sferze prawa korporacyjnego, cywilnego i karnego?

03

Plan szkolenia

I. Nowelizacja KSH a ryzyko odpowiedzialności korporacyjnej

-polskie struktury holdingowe – różnica między grupą spółek, a grupą kapitałową;

-polskie struktury holdingowe – dotychczasowa praktyka rynkowa;

-znowelizowane regulacje o charakterze dyspozytywnym – analiza indywidualnych potrzeb i uwarunkowań korporacyjnych,

-znowelizowane regulacje o charakterze bezwzględnie obowiązującym – mityzacja ryzyka

-podsumowanie – czy rzeczywiście rewolucja?

II. Nowelizacja KSH a ryzyko odpowiedzialności cywilnej

-interes wspólników, spółki, grupy spółek,

-realizowanie wskazówek lub poleceń podmiotu dominującego, jeżeli byłyby one sprzeczne z interesem spółki zależnej, a odpowiedzialność członków organów spółki zależnej,

-odmowa wykonania wiążącego polecenia,

-charakter prawny nieformalnych poleceń od zarządu spółki dominującej,

-wyłączenie odpowiedzialności za szkodę (art. 215 KSH),

-business judgement rule – definicja, sens instytucji,

-ciężar dowodu – przedmiot dowodu,

-praktyka orzecznicza – case study,

-jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej,

-należyta staranność  – czy coś się zmieniło?,

-dodatkowe formalizmy?,

-możliwe wsparcie ze strony rady nadzorczej, a nie tylko kontrola,

-wpływ na ocenę prawidłowości procesu decyzyjnego.

III. Nowelizacja KSH a ryzyko odpowiedzialności karnej

-nowe obowiązki zarządu i uprawnienia rad nadzorczych w praktyce,

-grupy spółek a odpowiedzialność karna,

-konsekwencje naruszenia wprowadzonych obowiązków dla możliwości pełnienia funkcji zarządczych w spółce,

-praktyka orzecznicza – case study.