Skip to main content
Kadra

Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat | Starszy prawnik

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Doradza klientom korporacyjnym w zakresie compliance, a także w ich bieżącej działalności gospodarczej. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, nieuczciwej konkurencji oraz sporów korporacyjnych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Łączy wykonywanie zawodu adwokata z pracą naukową i dydaktyczną. Adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego w procesie karnym”.

Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. W latach 2021-2023 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2021-2022 była członkiem International Fraud Group. Przed dołączeniem do Kancelarii była współliderką zespołu postępowań karno-gospodarczych w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii.