Skip to main content

Zmiany na rynku kapitałowym – jak „warzywniak” wpłynie na sytuację spółek publicznych?

W ramach szkolenia w sposób systemowy poruszone zostaną zmiany w przepisach prawa wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, potocznie nazywanej „warzywniakiem”. Analiza zmian ukierunkowana zostanie pod kątem potrzeb spółek publicznych i będzie poruszała problematykę wynikającą z nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Zapisz się
Cena: darmowe

Dla kogo

Członkowie zarządów spółek publicznych, członkowie rad nadzorczych spółek publicznych, podmioty współpracujące ze spółkami publicznymi, prawnicy zajmujący się problematyką rynków kapitałowych.

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego | Dyrektor biura Warszawa
Czytaj więcej

Klaudia Lewandowska

APLIKANT ADWOKACKI
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia zaktualizują posiadaną wiedzę nt. funkcjonowania spółek publicznych o zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

03

Plan szkolenia

 1. Zmiany w regulacjach związanych z funkcjonowaniem spółek publicznych
 • kierunek i zakres zmian
 • większa dyscyplina, rola polityki wynagrodzeń, obowiązki notyfikacyjne w nowym wydaniu
 • ryzyka
 1. Zmiany w regulacjach dotyczących pozyskiwania finansowania
 • kierunek i zakres zmian
 • ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi
 • inwestor profesjonalny, a inwestor detaliczny
 1. Zmiany w regulacjach dotyczących nadzoru i odpowiedzialności
 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego nadzoru
 • zmiany w postępowaniu wyjaśniającym
 • nowe sankcje
 1. Q&A