Skip to main content
Kadra

Joanna Zawrotna

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008-2013 r.). W 2018 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski uzyskując tytuł zawodowego radcy prawnego. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu Prawa Własności Intelektualnej.

Najbliższe wystąpienia

Lista prowadzonych szkoleń