Skip to main content
Kadra

Hubert Zieliński

Doradca restrukturyzacyjny I Prawnik w Dziale Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską zatytułowaną: „Odpowiedzialność cywilna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej (art. 21 ust. 3 i art. 373 p.u.)”. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości egzaminu uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem cywilnym i handlowym. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Najbliższe wystąpienia

Lista prowadzonych szkoleń