Skip to main content
Kadra

Michał Babicz

Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Postępowań Spornych

Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających – występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną oraz przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Występował w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw managerskich, przestępstw rynków finansowych, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych i farmaceutycznych.

Nadzorował i prowadził audyty compliance dotyczące kompleksowej oceny zgodności działalności korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, praniu brudnych pieniędzy oraz cyberprzestępczości.

Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Najbliższe wystąpienia

Odpowiedzialność członków zarządu

04.06.2024 | wtorek

08:15-16:30

Miejsce: Hotel The Westin Warsaw, al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa