Skip to main content
Kadra

Marta Romańska

Radca prawny

Specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego posiadająca doświadczenie w zakresie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorcy i doborze odpowiedniego postępowania insolwencyjnego do jego potrzeb, w szczególności pod kątem ewentualnej odpowiedzialności za powstałe zobowiązania.

Wspiera dłużnika, jak i wierzycieli w trakcie negocjacji dotyczących spłaty zadłużenia. Dokonuje oszacowań w zakresie prawdopodobnego zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego, oraz reprezentuje wierzycieli jako członków rady wierzycieli.

Ponadto sporządza opinie prawne dotyczące niewypłacalności podmiotu gospodarczego, terminu wykonania obowiązków związanych z powstaniem niewypłacalności oraz skutków ich niewykonania.

Najbliższe wystąpienia