Skip to main content
Kadra

Dr Patryk Filipiak

Adwokat | Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny | Wspólnik | Szef Działu Restrukturyzacji i Upadłości

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy, zarządcy lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Dotyczyły one przedsiębiorstw działających w różnych branżach, m.in. obrotu wierzytelnościami, budowlanej, nieruchomościowej, spożywczej, handlu detalicznego, czy produkcji metali i wyrobów z metali.

Dr Patryk Filipiak posiada unikalne doświadczenie legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Jako współtwórca prawa restrukturyzacyjnego w Polsce został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości:

 • był członkiem Zespołu Ministra Zdrowia ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych – we wrześniu 2021 r. otrzymał wyróżnienie Ministra Zdrowia za udział w pracach Zespołu ds. Restrukturyzacji,
 • brał udział w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Dyrektywy UE w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej,
 • był członkiem Zespołu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do spraw prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w ramach pracy którego przygotowane zostały rekomendacje zmian legislacyjnych w sprawie systemów wczesnego ostrzegania.

Specjalizuje się także w prawie spółek handlowych oraz fuzjach i przejęciach. Posiada bogate doświadczenie również w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W ramach swojej praktyki zajmował się obsługą transakcji prowadzonych przez fundusze private equity oraz spółki publiczne. Umiejętnie zarządzał zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek. Doradzał przy debiucie spółek na rynku New Connect.

Doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany Medalem Rektora Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem pracy był prof. Feliks Zedler).

Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.

Aktywności:  

 • Stały Arbiter w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • członek międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw Insol Europe,
 • ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
 • członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda,
 • mentor w programie Early Warning,
 • redaktor serwisu prawnego o rynku restrukturyzacyjnym w Polsce, prawnych i praktycznych, aspektach związanych z restrukturyzacją i upadłością firm: orestrukturyzacji.pl

Rankingi:

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

 • Dr Patryk Filipiak został wybrany liderem rankingu w kategorii „restrukturyzacje i upadłości” w latach 2020, 2021, 2022 i 2023.
 • Praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego kierowana przez dra Patryka Filipiaka została wyróżniona na pozycji 1. w Polsce w roku 2023, a w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 otrzymała rekomendację.

Ranking Forbes „Najlepsze Kancelarie Polska”

 • Kierowana przez dra Patryka Filipiaka praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego została wyróżniona w latach 2022 i 2023.

Najbliższe wystąpienia

Odpowiedzialność członków zarządu

05.06.2024 | środa

08:15-16:00

Miejsce: Hotel The Westin Warsaw, al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa

Lista prowadzonych szkoleń