Skip to main content
Kadra

Piotr Turski

Adwokat | Partner | Doradca podatkowy Makler | Certyf. Doradca ASO NewConnect

Adwokat i doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów transakcyjnych o charakterze wierzytelnościowo – nieruchomościowym, w tym ich planowaniu – zarówno po stronie zbywców (instytucji finansowych) jak i nabywców (zwł. spółek nieruchomościowych), z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Wielokrotnie przeprowadzał audyty wierzytelności zindywidualizowanych jak i pakietowych w największych polskich bankach, w tym z obszary project finance oraz w doradzał w zakresie sekurytyzacji i subpartycypacji wierzytelności bankowych. Pełnomocnik wierzycieli w licznych postępowaniach o uznanie czynności prawnych za bezskuteczną. Redaktor serwisu poświęconego wyłącznie tematyce skargi pauliańskiej – skargapaulianska.pl. Ponadto wspiera podmioty rynku kapitałowego w procesach finansowania, z uwzględnieniem jego strukturyzowania i zabezpieczania. Reprezentuje wierzycieli w ramach przedsądowych procesów restukturyzacyjnych jak również świadczy pomoc prawną w obszarze optymalizacji ich zaspokajania tym zwalczania czynności fraudacyjnych. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów notowanych na rynku giełdowym i ASO w zagadnieniach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, jest certyfikowanym doradcą ASO NewConnect.