Skip to main content
Kadra

dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć

PRAWNIK

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego WPiA UAM broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt. zamiaru ewentualnego w prawie karnym w świetle psychologii. Następnie, w 2023 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii habilitacyjnej poświęconej winie w prawie karnym.

Jest autorką i współautorką trzech monografii z zakresu prawa karnego, podręcznika do prawa karnego oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach poświęconych prawu karnemu. Członek licznych zespołów badawczych zajmujących się szeroko pojętym prawem karnym.

Obecnie naukowo i dydaktycznie pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2014 r. związana zawodowo z Filipiak Babicz Legal. W swej pracy zawodowej specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw odpowiedzialności karnej, prawa karnego gospodarczego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.

Jest autorką artykułów w serwisach bialekolnierzyki.pl i tymczasowyareszt.pl