Skip to main content
Kadra

Maciej Woźniak

RADCA PRAWNY | STARSZY PRAWNIK

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego, a także w projektach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu zabezpieczeń wierzytelności, zdobyte w ramach współpracy z podmiotami finansującymi i emitentami obligacji. W swojej praktyce zajmował się m. in. wpływem upadłości i restrukturyzacji na pozycję wierzycieli zabezpieczonych. Świadczy obsługę prawną po stronie dłużników, organów postępowania (syndyk, nadzorca, zarządca) oraz wierzycieli.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbył roczne stypendium na Université Pierre Mendès France (Grenoble). Następnie ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, występował także jako prelegent na konferencjach kierowanych do prawników i przedsiębiorców.

Najbliższe wystąpienia