Skip to main content
Kadra

Piotr Kempiński

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Absolwent prawa oraz finansów i rachunkowości. Ukończył również studia podyplomowe prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM w dyscyplinie nauki prawne. Doradzał na rzecz kilkudziesięciu podmiotów w tematyce postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno z perspektywy organu postępowania, jak i wierzyciela, a także sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz planów restrukturyzacyjnych. Autor publikacji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Najbliższe wystąpienia

Lista prowadzonych szkoleń

Brak powiązanych szkoleń.